PAINT

CONSTRUCTION

PROPS

TEXTILES

Al nostre estudi fem construccions efímeres per cinema, teatre, publicitat i events.

——
En nuestro estudio hacemos construcciones efímeras para cine, teatro, publicidad y eventos.
——
In our studio we make ephemeral constructions for cinema, theatre, commercials and events.

Properament catàleg de lloguers · Próximamente catalogo de alquilers · Rentals catalog coming soon